Τιμολογιακή Πολιτική

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ
1 4.95€ 0.00% 4.95€ 4.95€ 2.95€ 2.00€ 9.90€ 2.28€ 12.18€
2 4.95€ 2.00% 4.85€ 9.70€ 2.95€ 2.00€ 14.65€ 3.37€ 18.02€
3 4.95€ 4.00% 4.75€ 14.26€ 2.95€ 2.00€ 19.21€ 4.42€ 23.62€
4 4.95€ 6.00% 4.65€ 18.61€ 2.95€ 2.00€ 23.56€ 5.42€ 28.98€
5 4.95€ 8.00% 4.55€ 22.77€ 2.95€ 2.00€ 27.72€ 6.38€ 34.10€
6 4.95€ 10.00% 4.46€ 26.73€ 2.95€ 2.00€ 31.68€ 7.29€ 38.97€
7 4.95€ 12.00% 4.36€ 30.49€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 32.49€ 7.47€ 39.97€
8 4.95€ 14.00% 4.26€ 34.06€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 36.06€ 8.29€ 44.35€
9 4.95€ 16.00% 4.16€ 37.42€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 39.42€ 9.07€ 48.49€
10 4.95€ 18.00% 4.06€ 40.59€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 42.59€ 9.80€ 52.39€
11 4.95€ 19.00% 4.01€ 44.10€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 46.10€ 10.60€ 56.71€
12 4.95€ 20.00% 3.96€ 47.52€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 49.52€ 11.39€ 60.91€
13 4.95€ 21.00% 3.91€ 50.84€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 52.84€ 12.15€ 64.99€
14 4.95€ 22.00% 3.86€ 54.05€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 56.05€ 12.89€ 68.95€
15 4.95€ 23.00% 3.81€ 57.17€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 59.17€ 13.61€ 72.78€
16 4.95€ 24.00% 3.76€ 60.19€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 62.19€ 14.30€ 76.50€
17 4.95€ 25.00% 3.71€ 63.11€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 65.11€ 14.98€ 80.09€
18 4.95€ 26.00% 3.66€ 65.93€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 67.93€ 15.62€ 83.56€
19 4.95€ 27.00% 3.61€ 68.66€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 70.66€ 16.25€ 86.91€
20 4.95€ 28.00% 3.56€ 71.28€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 73.28€ 16.85€ 90.13€
21 4.95€ 29.00% 3.51€ 73.80€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 75.80€ 17.44€ 93.24€
22 4.95€ 30.00% 3.47€ 76.23€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 78.23€ 17.99€ 96.22€
23 4.95€ 31.00% 3.42€ 78.56€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 80.56€ 18.53€ 99.08€
24 4.95€ 32.00% 3.37€ 80.78€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 82.6€ 19.04€ 101.82€
25 4.95€ 33.00% 3.32€ 82.91€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 84.91€ 19.53€ 104.44€
26 4.95€ 34.00% 3.27€ 84.94€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 86.94€ 20.00€ 106.94€
27 4.95€ 35.00% 3.22€ 86.87€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 88.87€ 20.44€ 109.31€
28 4.95€ 36.00% 3.17€ 88.70€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 90.70€ 20.86€ 111.57€
29 4.95€ 37.00% 3.12€ 90.44€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 92.44€ 21.26€ 113.70€
30 4.95€ 38.00% 3.07€ 92.07€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 94.07€ 21.64€ 115.71€
31 4.95€ 39.00% 3.02€ 93.60€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 95.60€ 21.99€ 117.59€
32+ 4.95€ 40.00% 2.97€ 95.04€ ΔΩΡΕΑΝ 2.00€ 97.04€ 22.32€ 119.36€